MENU

 • Fisher & Paykel
  WA55T56 GW1 Model
  5.5 kgs
  5 Wash Options
  5 Wash Temps
  5 Water Levels
  6mths Warranty
  NZ$ 499.00
 • Simpson
  SWT 5541 Model
  5.5kgs
  8 Wash Options
  4 Water Levels
  4 Wash Temps
  NZ$ 399.00
 • Fisher & Paykel
  GW612 Model
  6.5 kgs
  4 Wash Options
  5 Water Levels
  5 Wash Temps
  6 Mths Warranty
  NZ$ 549.00
 • Fisher & Paykel
  MW612 Model
  6.5 kgs
  4 Wash Options
  3 Wash Temps
  3 Water Levels
  6 Mths Warranty
  NZ$ 499.00
 • Fisher & Paykel
  GW 512 Model
  5.5 Kgs
  5 Wash Options
  5 Water Temps
  5 Water Levels
  6 Mths Warranty
  NZ$ 449.00
 • Fisher & Paykel
  GW 611 Model
  5 Wash Options
  5 Water Levels
  5 Water Temps
  6 Mths Warranty
  NZ$ 449.00
 • Fisher & Paykel
  WA65T60MW1 model
  6.5 Kgs
  4 Wash Options
  3 Wash Levels
  3 Water Levels
  1000 Rpm Spin Speed
  6 Mths Warranty
  NZ$ 499.00
 • Fisher & Paykel
  GW611 Model
  5 Wash Options
  5 Wash Temps
  5 Water Levels
  1000 RPM Spin Speed
  6 Mths Warranty
  NZ$ 399.00
 • Fisher & Paykel
  WA7060G2 Model DENTS ON FRONT
  6 Wash Options
  5 Wash Temps
  5 Water Levels
  C Grade Stock
  Was $1499
  NZ$ 1,149.00
 • Fisher & Paykel
  WA7060 M1 MODEL
  4 Wash Options
  3 Water Levels
  3 Wash Temps
  24 Mths Warranty
  Was $1399
  NZ$ 1,199.00
 • Fisher & Paykel
  WA 7560E Washsmart C GRADE Model
  6 Wash Options
  5 Wash Temps
  5 Water Levels
  24 Mths Warranty
  Was $1899
  NZ$ 1,149.00
 • Fisher & Paykel
  WA7560 E1 Washsmart C Grade Model
  6 Wash Options
  5 Wash levels
  5 Wash temps
  24 Mths Warranty
  Was 1899
  NZ$ 1,499.00
 • Fisher & Paykel
  MW512 Model
  5.5 Kgs
  4 Wash Options
  3 Water Levels
  3 Wash Temps
  6 Mths Warranty
  NZ$ 449.00
 • Fisher & Paykel
  WA7560 E1 C Grade Model Washsmart
  7.5 kgs
  6 Wash Options
  5 Water Levels
  5 Water Temps
  24 Mths Warranty
  Was $1899
  NZ$ 1,399.00
 • Samsung
  WA75F5S6DRAS Model
  7.5 Kgs
  Diamond Drum
  Auto Restart
  10 Water Levels
  Slight Dents on Front
  Was $999
  NZ$ 749.00